Meitenes dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana


Pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”

Izpildes termiņš: 10/2014 – 06/2015

Atjaunota Meitenes dzelzceļa stacijas ēka, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5189.