Lielvārdes novada Kultūras centra jumta konstrukciju pārbūve un lielās zāles atjaunošana


Pasūtītājs: Lielvārdes novada pašvaldība

Izpildes termiņš: 05/2020 – 02/2021

Veikta jumta konstrukciju pārbūve, būvprojekta izstrāde zāles atjaunošanai pēc jumta pārbūves un zāles atjaunošana pēc jumta pārbūves.