Lēdurgas Dendroparka infrastruktūras sakopšana un labiekārtošana


Pasūtītājs: Krimuldas novada dome
Izpildes termiņš: 02/2018 – 06/2018

Lēdurgas Dendroparka teritorijā atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots zālājs un apstādījumi, uzstādīti labiekārtojuma elementi. Darbi veikti projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai” ietvaros.