Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Meža ielā 7, Jaunolainē


Pasūtītājs: SIA “Zeiferti”

Izpildes termiņš: 03/2019 – 11/2019

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu. Veikti vispārceltnieciskie darbi, iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve, teritorijas labiekārtošana.