Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Meža ielā 14, Jaunolainē


Pasūtītājs: SIA “Zeiferti”

Izpildes termiņš: 06/2019 – 01/2020

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu. Veikti vispārceltnieciskie darbi, iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve.