Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Stacijas ielā 24, Olainē


Pasūtītājs: AS “Olaines ūdens un siltums”
Izpildes termiņš: 06/2018 – 02/2019

Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu. Veikti vispārceltnieciskie darbi, iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve, teritorijas labiekārtošana.