Būvniecība


Veicam visa veida būvniecību, tai skaitā būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju un nojaukšanu. Būvniecības procesus nodrošina pieredzējuši projektu vadītāji, darbu vadītāji un darbinieki. Būvniecībā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, pārbaudīti instrumenti un iekārtas, sertificēti, augstas kvalitātes materiāli.

 

Darbi tiek veikti saskaņā ar uzņēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem. Kvalitātes kontrolei tiek veikta regulāra objekta apsekošana, kuras laikā tiek kontrolēta darba drošības tehnikas, vides aizsardzības un kvalitātes sistēmas prasību ievērošana. Visiem veiktajiem darbiem tiek nodrošināts garantijas laiks.