Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma


Ieviesta Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma

Mūsu uzņēmumā ir ieviesta sertificēta Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma, kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 45001:2018. Līdz ar šī standarta ieviešanu esam pilnveidojuši Integrēto vadības sistēmu, kas ietver visus uzņēmumam svarīgos darbības aspektus vienotā sistēmā.