LVS Building atbilst ISO standartiem!


LVS Building atbilst ISO standartiem

Pateicoties saliedētam komandas darbam, ar lepnumu varam paziņot, ka LVS Building strādā atbilstoši visā pasaulē atzītiem vadības sistēmu standartiem.

Esam pilnveidojušies un atbilstam sekojošiem standartiem: ISO 9001:2015 – Kvalitātes pārvaldības sistēma, ISO 14001:2015 – Vides pārvaldības sistēma un LVS OHSAS 18001:2007 – Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma.

Paldies komandai, vadībai un visiem darbiniekiem, kuri aktīvi piedalījās, lai šis notikums padarītu gaišākus gaidāmos svētkus un turpmākos darbības gadus.