Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve


Pasūtītājs: Viļakas novada dome

Izpildes termiņš: 01/2019 – 08/2019

Veikti vispārceltnieciskie darbi, restaurācijas darbi un iekšējo inženiertīklu pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros. Skola ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.2879.