Vaivaru dzelzceļa stacijas ēkas demontāža, pārvietošana, restaurācija un montāža


Pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”

Izpildes termiņš: 10/2015 – 06/2016

Vaivaru dzelzceļa stacijas ēkas ar stacijas tualeti pārvietošana un atjaunošana sākotnējā, vēsturiskajā izskatā. Veikta pārvietošanas projekta izstrāde, ēku nojaukšana, saglabājot vēsturiskos materiālus, saglabājamo detaļu restaurācija, atsevišķu jaunu vēsturisko detaļu izgatavošana un ēku uzstādīšana uz jauniem pamatiem. Vaivaru dzelzceļa stacijas ēka un stacijas tualete ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.5348.