Stacijas iela 24

2019 gada sākumā veiksmīgi pabeidzām ēkas renovāciju Olainē, Stacijas ielā 24.

“ALTUM” valsts attīstības finanšu institūcijas programmas: „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, ietvaros tika veiksmīgi renovēta māja Olainē stacijas ielā 24.

Renovācijas ietvaros tika veikti šādi darbi:

  • Fasādes siltināšana ar 150mm akmens vati. Materiāls un tā biezums tika noteikts veicot energoauditu.
  • Pagrabstāva pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellām ar biezumu 100mm
  • Jumta siltināšana ar ventilējamām akmens vates kārtām 250mm biezumā, tās pārklājot ar kausējamo materiālu hidroizolācijas nodrošināšanai.
  • Apkures sistēmas pilnīgu renovāciju pārejot no vienkontūru trubu sistēmas uz divu kontūru sistēmu, kas ir daudz modernāka un efektīvāka.
  • Zibensaizsardzības ierīkošana.

Kā arī uzsākot darbus pie balkonu segumu atjaunošanas, tika konstatēts ka, varaku balkonu nesošās konstrukcijas ir pārak vājas lai tās varētu kapitāli atremontēt. Tādēļ tika rekonstruēta viena balkona nesošā konstrukcija no nulles, to jūs varat redzēt vienā no mūsu vecākajiem ierakstiem šeit!

Pēc renovācijas darbiem, arī tika sakopta ēkas piemājas teritorija, iesēts jauns zālājs, izveidota jauna bruģa apmale apkārt mājai.

Visi darbi veiksmīgi pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2019. gada 15. februārī.
Visus darbus paveicām pašu spēkiem, un garantijas laiks mūsu darbam ir 5 gadi.

Pateicamies mājas iedzīvotajiem un pasūtītājam AS “Olaines ūdens un siltums”, par sadarbību, jo tikai strādājot kopā ar iedzīvotājiem un pasūtītāju darbu norise varēja būt tik raita un veiksmīga.