Projektēšana

Projektēšana

Ievērojot normatīvo aktu prasības, veicam pilnu būvprojektu izstrādi un saskaņošanu visa veida būvobjektu būvniecībai, atjaunošanai, konservācijai, restaurācijai un nojaukšanai, kas ietver visus būvdarbu veikšanai nepieciešamos konstruktīvos risinājumus un mezglus. Tāpat, veicam būvprojektu izstrādi atsevišķiem konstruktīvajiem risinājumiem, mezgliem un atsevišķām būvkonstrukcijām.

Nodrošinām būvobjektu un būvprojektu ekspertīzes, kā arī veicam ēkas energoefektivitātes novērtējumu.

Tāmju sastādīšana

Veicam būvobjektu apsekošanu, remontdarbu apjomu noteikšanu, kā arī aprēķinam būvizmaksu apmēru.