Kubeseles takas infrastruktūras izveide un atjaunošana


Pasūtītājs: Krimuldas novada dome
Izpildes termiņš: 06/2019 – 08/2019

3,6 km garumā izbūvēta Kubeseles dabas un vēstures taka Krimuldas baznīcas un Gaujas nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorijā. Izbūvētas kāpnes, gājēju laipas, tiltiņi, informācijas stendi un stāvlaukums, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi. Kopējā labiekārtošanas teritorija 18 000 m2. Darbi veikti projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” ietvaros.