Inženiertehniskie risinājumi


Mūsdienām atbilstošu un pareizu inženiertehnisko risinājumu izstrāde un realizācija ir panākumu atslēga dzīves kvalitātes uzlabošanai, finanšu resursu lietderīgai izmantošanai un apkārtējās vides aizsardzībai. Inženiertehnisko risinājumu izstrādē piedalās tikai kvalificēti darbinieki, kuru pieredze ir pietiekoša paredzēto darbu izpildei, kuriem ir atbilstoši kvalifikāciju apliecinoši diplomi/apliecības/sertifikāti.

Piedāvājam veikt šādu inženiertehnisko risinājumu izstrādi un realizāciju:
Ūdensapgāde
Kanalizācija
Apkure
Ventilācija
Elektroinstalācija
Gāzes apgāde