Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana Parka ielā 12, Olainē


Pasūtītājs: AS “Olaines ūdens un siltums”

Izpildes termiņš: 06/2019 – 05/2020

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu. Veikti vispārceltnieciskie darbi, iekšējo inženierkomunikāciju pārbūve.