Būvniecība

Veicam visa veida būvniecību, t.sk., būvju atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju, nojaukšanu un remontdarbus. Šos procesus nodrošina pieredzējuši projekta vadītāji, darbu vadītāji un darbinieki. Būvniecībā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, sertificēti, augstas kvalitātes pārbaudīti materiāli, instrumenti un iekārtas.

Būvdarbu kvalitātes kontrolei uzņēmumā ir izveidots iekšējā audita dienests, kas veic regulāru objektu apsekošanu un kvalitātes kontroli, t.sk., kontrolē normatīvo aktu ievērošanu darba drošības tehnikas ievērošanā objektos, vides aizsardzībā un projekta dokumentācijās.

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001
Vides pārvaldības sistēma ISO 14001
Darbinieku drošības un ISO 18001
veselības aizsardzības
vadības sistēma

Viesiem darbiem ir noteikts garantijas laiks.