Par Mums


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LVS Building” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2011.gada 11.oktobrī. Būvniecības tirgū esam sevi pieteikuši kā jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu ar augstiem kvalitātes standartiem. Plašais sadarbības partneru loks ļauj piedāvāt klientam pilnu būvdarbu servisu, nodrošinot visu nepieciešamo sen gaidīto pārmaiņu ieviešanā klienta būvobjektā. Uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta Integrētā vadības sistēma, kas ietver visus uzņēmumam svarīgos darbības aspektus vienotā sistēmā:

• Kvalitātes un pārvaldības sistēma, kas ir sertificēta atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām;
Vides pārvaldības sistēma, kas ir sertificēta atbilstoši standarta ISO 14001:2015 prasībām;
Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma, kas ir sertificēta atbilstoši standarta ISO 45001:2018 prasībām.

Misija: Konkurētspējīgu, augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšana.
Vīzija: Veicināt uzņēmuma izaugsmi, kļūt no mazā par vidējo uzņēmumu.

Komanda

SIA “LVS Building” ir uzticams uzņēmums ar saliedētu un profesionālu komandu. Komandā ir pieredzējuši projektu vadītāji, būvdarbu vadītāji un darbinieki. Uzņēmumā tiek nodarbināti vidēji 80-150 darbinieki. Uzņēmuma darbinieki regulāri apmeklē seminārus un apmācības, apgūst jaunākās tehnoloģijas un darba metodes ar jaunākajiem materiāliem. Darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, jo tikai ar zinošiem un kvalificētiem darbiniekiem uzņēmums spēj nodrošināt kvalitatīvu projektu īstenošanu.

Pakalpojumi

• Ēku projektēšana, būvniecība, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana, izbūve, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, izbūve, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
Elektroietaišu projektēšana, izbūve, darbu vadīšana un būvuzraudzība;
Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbi, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts un tehniskā apkope (Uzņēmumam ir Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota drošības apliecība).

Uzņēmuma kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības politika:  Lejupielādēt


Valdes loceklis/ Dibinātājs NORMUNDS LĀCIS

 

Kādam vienmēr ir jābūt
4 soļus priekšā visiem!