Komanda

Mēs esam uzticams un atsaucīgs uzņēmums ar saliedētu un profesionālu komandu. Mūsu komandā ir speciālisti ar lielu pieredzi, ir plašs sadarbības partneru loks, kas ļauj piedāvāt klientam pilnu būvdarbu servisu un visu nepieciešamo klienta būvobjekta sakārtošanā un sen gaidāmo pārmaiņu ieviešanai klienta īpašumā.

Darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, un tikai ar zinošiem un kvalificētiem darbiniekiem uzņēmums spēj nodrošināt kvalitatīvu projektu īstenošanu. Mūsu komandā ir pieredzējuši projektu vadītāji, darbu vadītāji un darbinieki. Uzņēmumā tiek nodarbināti vidēji 50-70 darbinieki.

Uzņēmumam ir izstrādāta darbinieku novērtēšanas sistēma kuras procesā tiek noteikta ikviena darbinieka kompetence mūsu komandā. Šī procesa rezultātā mēs iegūstam precīzu darbinieku prasmju un zināšanu novērtējumu, kas tiek izmantots darbinieku tālākajā apmācībā un karjeras plānošanā. Darbinieku apmācības tiek plānotas un tās notiek pastāvīgi, kā arī darbinieki regulāri apgūst jaunākās tehnoloģijas un darba metodes ar jaunākajiem materiāliem.

Darbiniekiem tiek veiktas regulāras (ikgadējas) apmācības darba drošībā, kā rezultātā tiek panākta darbinieku augsta darba aizsardzības prasību ievērošana, veicot konkrētus darbus.

Pieredze

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LVS Building” ir reģistrēta LR UR 2011.gada 11.oktobrī. Būvniecības pakalpojumu tirgū esam sevi pieteikuši kā jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu ar augstiem kvalitātes standartiem, savlaicīgu un precīzu definēto uzdevumu izpildi un ilgtspējīgu skatu nākotnē.


Mēs specializējamies

  • Ēku projektēšanā, būvniecībā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā
  • Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbos, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā
  • Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, izbūvē, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, izbūvē, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā
  • Elektroietaišu projektēšanā, izbūvē, darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv)

Uzņēmumam ir Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības Apliecība dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecībai, remontam un tehniskai apkopei.

Vīzija

Iespēja strādāt soli solī katrā klienta konkrētā projekta izstrādes posmā ir pamats uzticamai sadarbībai un plānveidīgai, precīzai darbu izpildei. Katrs praksē veiksmīgs kopdarbs vienmēr vainagojas ar vēlamo rezultātu un abpusēju gandarījumu.

Pievienojies mūsu komandai!

Vienmēr esam gatavi pieņemt savā komandā strādāt gribošus speciālistus.